Contact

Contact per e-mail

Als je vragen hebt over LARP, je inschrijving, het maken van je personage of iets anders, kun je een e-mail sturen naar artagolarp@gmail.com.

Telefonisch contact

Met zeer dringende vragen kun je contact op nemen via de telefoon op het nummer: 06 15021819. Dit is het privé nummer van Caroline (bestuurslid/spelleider). Dit nummer is voornamelijk bedoeld om contact te zoeken rondom de evenementen. Mocht je buiten de evenementen om telefonisch contact willen hebben maar je kunt niemand bereiken, stuur een mail naar artagolarp@gmail.com met je verzoek tot telefonisch contact.

Rekeningnummer van Stichting Artago

NL44 INGB 0006 9732 37 ten name van Stichting Artago

Inschrijving bij KvK

Stichting Artago
KvK nummer: 64060594
https://www.kvk.nl/

Rollen van het bestuur:

Voorzitster: Marjolein Verbeek
Secretaris: Caroline Uiterwaal
Penningmeester: Jake Vliegenthart
Algemene bestuursleden: Arvid van Ulzen, Esther Coenraets

Spelleiders:

Jitse Paping
Tim Snoek
Caroline Uiterwaal
Jake  Vliegenthart
Floris Spronk
Esther Coenraets (alleen voor figuranten)