Vrijwilliger

Een evenement valt of staat met zijn vrijwilligers. Bent u een ouder van één van de spelers of een geïnteresseerde maar wilt u niet komen figureren maar wel graag helpen tijdens een evenement? Stuur dan een mail naar artagolarp@gmail.com om u op te geven als vrijwilliger. Wij kijken echter wel wie zich als vrijwilliger aangemeld heeft en of wij vinden dat u geschikt bent om te komen helpen om zo de kwaliteit van het spel hoog te houden en natuurlijk de veiligheid te waarborgen. Via de e-mail wordt verder besproken of u kunt helpen en welke functies u kunt vervullen tijdens een evenement, dit ook i.v.m. beperkt aantal plaatsen voor vrijwilligers.

Wat houdt het in, vrijwilliger zijn?
Om een even een beeld van de functie te schetsen. Een setting wordt niet alleen neergezet door een verhaallijn maar ook de rekwisieten (ook wel props genoemd) ondersteunen het geheel. Zoals de tenten in het dorp, een rituele plek en een arena. Deze materialen dienen voor aanvang van het spel te worden opgezet en klaargezet.
Gedurende de dag zullen de kinderen op diverse momenten eten en drinken krijgen. Het is fijn als het spel hiervoor niet hoeft te stoppen, maar de kinderen in hun rol kunnen blijven tijdens het eten en drinken. Daarom vragen wij de vrijwilligers die versnaperingen en dergelijken klaar zetten ook een kostuum aan te trekken (deze zullen wij vanuit de organisatie verzorgen). Wilt u graag komen helpen maar heeft u wat meer informatie nodig? Stuur dan een e-mail naar artagolarp@gmail.com, wij staan u graag te woord.